Search results

  1. J

    Simplifying equations (thought process)

    Take this equation: f(x) = u0.5(2 - 2u) + (2u - u2)(0.5u-0.5) My lecturer simplified it to this: f(x) = (2u(2 - 2u) + (2u - u2)) / (2u0.5) = (6u - 5u2) / (2u0.5) My intuition tells me to simplify it like this: f(x) = 2u0.5 - 2u1.5 + u0.5 - 0.5u1.5 = sqrt(u)(3 - (5/2)u)...
Top