Dismiss Notice
Join Physics Forums Today!
The friendliest, high quality science and math community on the planet! Everyone who loves science is here!

Gaudeamus igitur, sort of

 1. Oct 23, 2007 #1

  arivero

  User Avatar
  Gold Member

  From Agustin Garcia, or at least supervised by him, a 1970 student hymn

  ======================
  Gaudeamus igitur,
  iuvenes dum sumus.
  Post rebellem iuventutem,
  post pacatam senectutem,
  nos habebit humus.

  Vbi sunt qui ante nos
  in mundo fuerunt?
  Ossa sub terra crepant,
  miseri nos increpant,
  quod numquam vixerunt.

  Nos autem iam nolumus
  obsequi isti legi,
  neque argentum pro labore,
  nec laborem pro amore,
  neque regere nec regi.

  Si nescimus forsitan
  quae fieri velimus,
  at ea quae nos premunt,
  at ea quae falsa sunt,
  ea satis scimus.

  Cui prodest ista iam
  negotiorum rota,
  tot consortia fabricarum,
  tot commercia catenarum?
  Ipsamet tibi tota.

  Cui prosunt, quaesumus,
  saecla gobernantum
  et imperia militaria
  et officia statutaria?
  Ipsamet sibi tantum.

  Pereat ergo Dominus
  nummorum et fascium,
  et rex qui mortificat
  et lex quae iustificat,
  et qui colunt mendacium.

  Pereat Accademia,
  pereant professores,
  et cathedrae quaelibet
  et decani quilibet,
  simul ac rectores.

  Sed et scholae pereant
  ingeniariorum,
  pereat technica fatalis,
  pereat scientia venalis,
  opium populorum.

  Vivat liber amor et
  fratrum et sororum,
  vivat et inmunitas,
  libertas, communitas,
  omnium conservorum.

  Vivat ars dialectica,
  mors religionis;
  nam quae ratio construit,
  ratio ipsa destruit.
  Vivat ius negationis.

  Vivat vita hominum,
  si quid erit tale;
  sin minus, vel pereat
  et ad umbras transeat
  animal rationale".
   
  Last edited: Oct 23, 2007
 2. jcsd
 3. Oct 23, 2007 #2

  Moonbear

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Gold Member

  1) What's the point of this?
  2) For those of us who have forgotten most of the Latin we ever learned, please provide a translation.
   
 4. Oct 23, 2007 #3
  it sounds like it's party time to me
   
 5. Oct 23, 2007 #4

  Evo

  User Avatar

  Staff: Mentor

 6. Oct 23, 2007 #5

  arivero

  User Avatar
  Gold Member

  Indeed, it is a 1965-1975 variant of "De Brevitate Vitae"
   
  Last edited: Oct 23, 2007
 7. Oct 23, 2007 #6
Share this great discussion with others via Reddit, Google+, Twitter, or Facebook