Dismiss Notice
Join Physics Forums Today!
The friendliest, high quality science and math community on the planet! Everyone who loves science is here!

Happy Birthday Marlon !

 1. Jan 17, 2006 #1

  Evo

  User Avatar

  Staff: Mentor

  Happy Birthday Marlon!!!!!!!!!!!

  Hope you have a wonderful day!!!!!!!!!!!!


  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

  a Moonbear party​
   
  Last edited: Jan 17, 2006
 2. jcsd
 3. Jan 17, 2006 #2

  Lisa!

  User Avatar
  Gold Member

  Happy birthday, marlon!
   
 4. Jan 17, 2006 #3

  Moonbear

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Gold Member

  Happy Birthday Marlon!!!!!
   
 5. Jan 17, 2006 #4
  HAPPY B-DAY MARLON!!!!
  and stuff...
   
 6. Jan 17, 2006 #5

  Mk

  User Avatar

  Man you took my post, you dirty ape. Marlon's cool. :biggrin: yay, happy birthday


  >
  >
  and.
  >
  >
  stuff.
   
 7. Jan 17, 2006 #6

  Galileo

  User Avatar
  Science Advisor
  Homework Helper

  Congrats to you, Marlon!
   
 8. Jan 17, 2006 #7

  Ivan Seeking

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Gold Member

  Happy Birthday Marlon!

  My twenty-sixth year was one of my best. I hope it's a great one for you as well.
   
 9. Jan 17, 2006 #8
  Gelukkige verjaardag! Geef er een goei lap op vandaag! :smile:
   
 10. Jan 17, 2006 #9
  Thanks you guys...I appreciate this nice gesture.

  To IVAN : I really hope the 26th year is gonna rock and i really hope i will be able to do something nice and usefull with my PhD. We'll see.

  To DIMITRI : Merci jong, ik zal der zeker een goeie lap op geven vandaag, alleen was ik wel drie uur te laat op het IMEC. Ik kon nie uit mijn bed...maar allez...Ik ben al zeer blij dat ik mijn IWT beurs heb. Hoe is het met de string theorie ? Ge zijt ng nie zot gedraaid ?

  :)

  regards and thanks again to all of you

  marlon
   
 11. Jan 17, 2006 #10

  Pyrrhus

  User Avatar
  Homework Helper

  Happy Bday, Marlon
   
 12. Jan 17, 2006 #11
  Hope you get to do something special, Happy Birthday!
   
 13. Jan 17, 2006 #12
  Have a wonderful birthday Marlon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 14. Jan 17, 2006 #13
  err, DFT simulations of Tantalum surfaces:uhh:
  Hope tonight things will get more exciting:wink:

  marlon
   
 15. Jan 17, 2006 #14

  ZapperZ

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Education Advisor
  2016 Award

  Happy Birthday!

  Zz.
   
 16. Jan 17, 2006 #15

  vanesch

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Gold Member


  Yeah, after that it is just down hill :rofl:

  Happy birthday Marlon!
   
 17. Jan 17, 2006 #16

  Astronuc

  User Avatar

  Staff: Mentor

  Gelukkige verjaardag!, Marlon !!!!!!!!!!
  May you have many more!
   
 18. Jan 17, 2006 #17

  Chi Meson

  User Avatar
  Science Advisor
  Homework Helper

  Plkk vosl mrdtaado! Kai paghlt fidths morgreghia, Marlon!
  "Thods maic dradnak, pihlost wredt klatss!"

  (Happy Birthday)
   
 19. Jan 17, 2006 #18

  Math Is Hard

  User Avatar
  Staff Emeritus
  Science Advisor
  Gold Member

  Happy Birthday,
  Marlon!!!

  [​IMG]
   
  Last edited: Jan 17, 2006
 20. Jan 17, 2006 #19

  brewnog

  User Avatar
  Science Advisor
  Gold Member

  Woo woo!

  Yay!
   
 21. Jan 17, 2006 #20
  DISCLAIMER : I appologize for the Dutch. Give the guy a break, it's his birthday :rolleyes:

  Ik hoop dat je je amuseert. Proficiat met je IWT!! Ik ken verschillende mensen die er nu ook mee bezig zijn, en makkelijk te krijgen zijn ze niet bepaald. Wat de strings betreft, als je het echt moet weten ben ik instantonen aan het veralgemenen (holomorphe vectorbundels) in Euclidische zwaartekracht, om zo stringcorrecties te krijgen op de Einsteinvergelijkingen. Het gaat niet zo schitterend vooruit, maar ik heb net een verhelderende paper gevonden en ik ben weer goed op weg.

  Niet te zat hé :wink:

  -Dimi

  TRANSLATION (so you don't think we're plotting some invasion)

  I hope you're having fun. Congratulations on getting the IWT (governement scholarship for PhD students). I know several people who are trying to get one, and they're not easy to get. About the String Theory, if you really must know I'm generalising instantons to holomorphic vector bundles in Euclidean gravity, to get stringy corrections to the Einstein equations. It's going as well as I would like, but I've just found a paper that will be some help.

  Don't drink too much :wink:
   
Know someone interested in this topic? Share this thread via Reddit, Google+, Twitter, or Facebook

Have something to add?Similar Discussions: Happy Birthday Marlon !
 1. Happy Birthday Marlon (Replies: 9)

 2. Happy birthday (Replies: 1)

 3. Happy Birthday Marlon (Replies: 22)

 4. Happy Birthday Marlon (Replies: 11)

 5. Happy Birthday Marlon (Replies: 7)

Loading...